Campanya de finançament col·lectiu del primer gegant amb discapacitat de Catalunya

  • Gràfica de la campanya d'en Normag

Des de La Sembra hem donat suport a la Fundació Aspasim en la campanya de finançament col·lectiu per crear el primer gegant amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

Hem creat una campanya que ha permès incrementar el posicionament de l’entitat i enfortir la xarxa de relacions, alhora que aconseguir els 15.000€ per poder construir el gegant Normag.

  • Base de dades segmentada dels contactes de l’entitat
  • Creativitat i relat de la campanya
  • Estratègia i accions de comunicació
  • Coordinació de continguts per canals online
  • Creació del mailing de campanya
  • Dinamització de les xarxes socials
  • Gabinet de premsa
  • Acció telefònica segmentada

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns