Comunicació corporativa de la Fundació Aspasim

  • persones ateses a la Fundació Aspasim

Des de La Sembra portem la comunicació de la Fundació Aspasim, entitat d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual greu.

Treballem amb vocació de posicionar l’entitat a Barcelona en l’àmbit de l’atenció curosa i de proximitat a persones amb discapacitat intel·lectual greu, incrementar-ne els ingressos per donacions i mantenint la comunitat de la Fundació Aspasim al dia de l’activitat de l’entitat. Per això estem treballant en:

  • Revisar el relat i gràfica de l’entitat
  • Sistematitzar i mantenir els canals de comunicació corporatius: web, xarxes socials, butlletins, cartelleria, flyers, presentacions…
  • Ordenar i actualitzar les bases de dades
  • Donar valor a les accions solidàries de l’entitat implicant-ne treballadors i treballadores
  • Crear noves campanyes de posicionament implicant treballadors i treballadores
  • Obrir nous contactes al món empresarial i social
  • Gabinet de premsa

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns