Comunicació i captació de fons de Can Ninot, espectacles de titelles

Des de La Sembra hem acompanyat el teatre de titelles Can Ninot a redefinir i sistematitzar la seva comunicació i venta d’espectacles a través de:

  • Revisar el relat de la marca i els seus espectacles
  • Revisar la imatge gràfica de la marca
  • Sistematitzar els canals corporatius
  • Gabinet de premsa
  • Activar la venta d’espectacles de la companyia
  • Promoure el mecenatge i les subvencions

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns