Correm Junts amb la discapacitat intel·lectual

  • Gràfica de Correm Junts amb la discapacitat intel·lectual 2019

Des de La Sembra donem suport a la Fundació Aspasim en la difusió de la cursa Correm Junts, la milla inclusiva i solidària de Barcelona

  • Creació de la campanya 2019 de Correm Junts
  • Creació del pla de difusió de l’esdeveniment
  • Activació d’acords amb institucions, empreses i entitats
  • Manteniment dels canals corporatius de la cursa: xarxes socials, butlletins, cartelleria, flyers
  • Creació de vídeo testimonials de difusió
  • Gabinet de premsa

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns