gràfica de la marca de productes SENTIT de la Fundació Aspasim
Aina Serra de La Sembra fent formació per a entitats als tastets destiu de Torre Jussana