Creació de la marca de productes inclusius SENTIT

  • gràfica de la marca de productes SENTIT de la Fundació Aspasim

Des de La Sembra hem ideat la creació de la marca de productes SENTIT, una marca que aglutina tots els productes desenvolupats en els tallers ocupacionals de la Fundació Aspasim.

Es tracta d’una marca que visibilitza les persones amb discapacitat greu com a persones actives, que promou la seva ocupabilitat, la seva inclusió, així com la solidaritat per finançar el dia a dia de la seva atenció social.

  • Idear el relat de la marca
  • Crear la gràfica i aplicacions
  • Implicar l’equip de professionals dels tallers ocupacionals
  • Difusió a mailing i xarxes socials corporatives
  • Motivar acords per a la producció gratuïta de tots els materials de difusió
  • Gabinet de premsa

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns