Escape Room sobre gènere per la UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Des de La Sembra hem creat una proposta de sensibilització per la igualtat de gènere a través de la gamificació. Una iniciativa de ressò internacional que s’activa el proper 8 de març de 2021.

  • Creació del relat i enigmes de l’escape room
  • Disseny de la plataforma
  • Vídeos immersius i divulgatius
  • Programació de la plataforma
  • Campanya de difusió

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns