Estratègia de comunicació per l’Associació Aprenem Autisme

Des de La Sembra hem acompanyat hem acompanyat Apreneu Autisme en la revisió estratègia de comunicació, per garantir que les accions de difusió estan alineades amb els objectius de l’organització:

  • Revisió d’objectius estratègics
  • Revisió del relat de l’organització
  • Detecció de públics objectiu
  • Definició d’objectius de comunicació
  • Proposta d’accions i formats de difusió
  • Jerarquització i calendarització

La Sembra és una agència de comunicació social

Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional.

Contacta’ns >

Desplaça cap amunt