Formació en comunicació per comunicar a persones grans

  • Persones grans fent ús de tauletes

Des de La Sembra hem fet una formació en comunicació per a persones grans a les persones dels punts d’informació dels  Espais de Gent Gran de l’Eixample. Hem aprofundit en:

  • La importància del posicionament, el relat i la consistència en comunicació
  • Jerarquitzar, sintetitzar i sistematitzar la comunicació
  • Introducció a la Lectura Fàcil
  • Anàlisi de la comunicació actual
  • Propostes de comunicació

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns