Guia de comunicació inclusiva i no sexista del Futbol Club Barcelona

Des de La Sembra hem creat la Guia de comunicació inclusiva i no sexista del Futbol Club Barcelona i n’hem fet formació al personal del Club i la Fundació Barça.

  • Procés participat d’anàlisi de les necessitats del Club i la Fundació per comunicar de manera inclusiva
  • Creació de la Guia de comunicació inclusiva i no sexista
  • Sessions de formació al personal del Club i la Fundació

La Sembra és un estudi de comunicació social

Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional.

Contacta’ns >

Desplaça cap amunt