Jornades sobre cultura àrab a Barcelona – Fundació Bayt-al-Qhatafa

  • JornadesCulturaÀrabBarcelona

Des de La Sembra donem suport a la Fundació Bayt-al-Qhatafa en la producció i comunicació de les Jornades de sensibilització sobre el món àrab a Barcelona.

  • Creació de la marca, el relat i gràfica del projecte
  • Definir i crear les accions i activitats de les Jornades
  • Definir i crear el pla de difusió del projecte
  • Generar acords amb organitzacions afins al projecte
  • Gabinet de premsa

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns

gràfica de la marca de productes SENTIT de la Fundació Aspasim
Aina Serra de La Sembra fent formació per a entitats als tastets destiu de Torre Jussana