Que anar a treballar valgui la pena

15/05/2023 –

Quan a la primavera del 2021 vam tenir la il·lusió d’engegar la cooperativa La Sembra, vam tenir clar que volíem engegar un projecte on valgués la pena anar-hi a treballar cada dia. I ho dèiem pensant en dues coses: d’entrada en relació a l’equip, en garantir que La Sembra és un projecte on les persones s’hi poden desenvolupar amb alegria i consciència; i d’altra banda, en relació al sentit de la feina, en garantir que aportem valor a iniciatives amb vocació de transformació social. En definitiva, vetllar perquè anar a treballar valgui la pena.

Per tal que en l’avenir del projecte perduri aquesta filosofia l’equip de treballadores de La Sembra hem consensuat algunes mesures i maneres de treballar:

 1. Responsabilitat individual i col·lectiva per donar respostes professionals, creatives i transformadores a cada projecte.
 2. Confiança i empatia amb les persones amb qui compartim projectes, dins l’equip, amb professionals d’altres entitats o amb la clientela.
 3. Reunió de seguiment d’equip quinzenal per compartir com ens trobem amb la feina i els trets rellevants de cada projectes.
 4. Espai de cocreació mensual per activar la creativitat entorn a projectes, amb participació de persones expertes externes si s’escau
 5. Formació permanent, individual i grupal segons necessitats detectades o interessos de l’equip, en horari laboral.
 6. Reunió semestral de seguiment individual treballadores – sòcies.
 7. Participació de tot l’equip en la definició estratègica de la cooperativa i en l’avaluació de l’evolució.
 8. Acompanyament professional extern per a la gestió emocional en l’àmbit laboral per a tot l’equip.
 9. Acompanyament professional extern per a la gestió empresarial amb sessions de mentoria mensuals per a les sòcies
 10. Alliberament d’entre un 20 i un 50% de les hores segons en rol a tasques reproductives per al sosteniment del projecte cooperatiu.
 11. Instauració de les mesures de prevenció de riscos laborals que marca la legalitat: Protocol per prevenir l’assetjament laboral; Formacions en prevenció de riscos laborals; Visites mèdiques individuals; i Enquesta de benestar a la feina.
 12. Jornada laboral completa de 37,5 hores setmanals informades i flexibles per facilitar la conciliació familiar / personal / social (estudiant la reducció a 35 / 32 hores). Es contempla l’adaptació de la jornada laboral a les necessitats de cadascú al llarg del temps.
 13. Es facilita l’opció de fer dos dies de teletreball a la setmana per facilitar la conciliació familiar / personal / social i les necessitats d’ambient de treball.
 14. Recuperació de les hores treballades en cap de setmana per necessitats dels projectes en hores laborals dels dies consecutius.
 15. Aportació per part de la cooperativa de 10 dies extres de vacances per conciliació.

La Sembra és una agència de comunicació social

Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional.

Contacta’ns >

Desplaça cap amunt