Pla de comunicació 360º del Pla d’Igualtat de la UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Des de La Sembra hem acompanyat la Unitat d’Igualtat de la UOC en la planificació de la difusió del Pla d’Igualtat de la universitat.

  • Detecció dels públics clau i creació del grup d’antenes per la divulgació del Pla
  • Jerarquització dels objectius estratègics del Pla i les estratègies de difusió
  • Definició dels objectius de sensibilització i les estratègies de difusió
  • Calendari d’accions i necessitats bàsiques per la seva execució

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns