Sensibilització en gènere als extraescolars de Sant Cugat

Des de La Sembra hem donat suport a l’empresa d’educació en el lleure Paidos en la promoció de la igualtat de gènere en les activitats extraescolars de les escoles de Sant Cugat.

Vam visibilitzar les dades desigualtat en la inscripció de nens i de nenes en funció del tipus d’activitat, amb dades reals de cada escola i amb una pregunta per interpel·lar les famílies en la presa de consciència. Es van crear tres cartells per a cada escola amb una gràfica que visibillitzava noies fent alguna de les activitats on generalment s’hi apunten nois i nois fent alguna de les activitats on generalment s’hi apunten noies. i un recull de dades pròpies de l’escola.

La Sembra és un estudi de comunicació social. Fem campanyes, formació i assessoria posant la comunitat, la sostenibilitat, el discurs i la creativitat al centre. Les nostres propostes sorgeixen de processos participats, tenen en compte l’entorn on habiten, incorporen la mirada de gènere i els formats adaptats per a persones amb diversitat funcional. Contacta’ns